Inicio I Biografía I Contexto

Alejandro de la Sota
por Irene Mera

  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Aprende sobre esta época aquí

Reavaliada recentemente a producción arquitectónica dos anos cincuenta e sesenta, a figura do arquitecto galego Alejandro de la Sota contémplase como clave para comprender o esplendor que se vive cara á fin do século. Elegancia e sobriedade caracterizan a este mestre da arquitectura, que se mantivo rigorosamente fiel ó espírito do Movemento Moderno.

En Pontevedra, no ano 1913, ven Don Alejandro ó mundo "mecido pola música do picar de mil canteiros en obras que envolvían a casa onde vivía, casa de pedra (...)". Temos que sinalar que tivo a sorte de medrar e irse enchendo do ambiente cultural e intelectual que respiraba a súa familia e o seu entorno, compartindo xogos cun Filguiera Valverde, ou co malogrado Alfonsiño Daniel, fillo de Castelao, por quen por certo Alejandro mantivo sempre unha fonda admiración, sendo patente a influencia do que se pode considerar o seu primeiro mestre, sobretodo nas súas caricaturas.
Tras dous anos estudiando matemáticas na universidade compostelá, trasládase a Madrid para ingresar na Escola Superior de Arquitectura. Nestes momentos a ensinanza na Escola, polo xeral pode calificarse de conservadora e académica, transmitindo ás promocións que se estaban a formar receitas absolutamente caducas, nas que a ornamentación arquitectónica seguía a ter unha presencia de primeira orde, algo que como veremos pronto rexeitará de forma radical o noso personaxe. Obterá o título de arquitecto en 1941, e como o resto da xeración que sae da Escola despois da Guerra Civil vai ter que enfrontarse ás circunstancias nada doadas polas que está pasando a arquitectura española, de costas ós logros e pautas da arquitectura europea, que ademais, vivirá tamén nos anos corenta un período de inactividade a causa da guerra mundial.
Afortunadamente Alejandro logrará superar os obstáculos deste desolador panorama, conformando xunto a colegas como Sáenz de Oíza ou Cabrero unha auténtica xeración de vangarda. Nun proceso de lenta asimilación, baseado na súa admiración polo Movemento Moderno, toma o noso protagonista como guías ós grandes mestres -a Le Corbusier, a Mies Van der Rohe, a Gropius, ou a Wright entre outros- e recrea no papel as súas obras, facendo do debuxo un exercicio mental e de reflexión.

A súa andadura profesional iníciase traballando entre 1941 e 1947 para o Instituto Nacional de Colonización, que tiña como obxectivo ben a reconstrucción ou ben a creación ex-novo de zonas devastadas pola guerra; froito da tarefa desenvolvida no Instituto é o encargo do poboado de Esquivel en Sevilla, a mediados da década seguinte, un dos máis destacados proxectos da primeira obra do autor. Tamén á esta primeira etapa na que aínda non se mostra plenamente madura a súa linguaxe, pertence a casa na rúa Dr. Arce en Madrid (1955) na que nun alarde vangardista atrévese o arquitecto a negar o concepto de fachada. Ó longo desta década dos cincuenta remata o noso arquitecto de conformar definitivamente a súa linguaxe arquitectónica, proceso no que sen dúbida houbo de ter significativa relevancia a viaxe que realiza a Berlín no 1956, onde se embebe completamente da arquitectura moderna. Achégase así a un vocabulario racionalista que xa non abandonará: a lóxica ordenación compositiva, os volumes xeométricos, claros, radicalmente desornamentados, a pureza das liñas, a aposta polos novos materiais, son trazos formais dunha arquitectura que por riba de todo é mental. A defensa destes conceptos converterase para Alejandro en auténtica fidelidade a un modo de facer e sobre todo de pensar a arquitectura. Na súa experiencia docente como profesor da Escola Superior de Arquitectura trataba de transmitir ós seus alumnos esta forma de concibir o labor do arquitecto aconsellándolles "pensar moitísimo antes de debuxar os vosos proxectos e unha vez sabidos e arquisabidos, dicir por medio do debuxo o que tendes pensado, para que outros, os constructores, cos vosos planos, ben claros, ben explicados, vós constrúan o voso pensamento".

En 1954 enfrontase á elaboración dun difícil proxecto, o Goberno Civil de Tarragona, un edificio que tería que axuntar a representatividade do Estado, a funcionalidade dunha administración e a vivenda do gobernador. Foi este un punto de inflexión na súa traxectoria profesional, xa que construíu a que se ben considerando a súa primeira obra mestra, que por certo lle outorgou fama e prestixio en todo o territorio nacional. Habería que esperar algúns anos máis, nos comezos da década dos sesenta para que abordase a construcción do ximnasio do colexio Maravillas en Madrid, no que demostra as súas habilidades compositivas, nun brillante exercicio de espacialidade, hoxe considerada un fito da arquitectura española do século XX. De aquí en diante elaborará numerosos proxectos, que non sempre lograron dar ese salto dende o papel á realidade, manexándose con soltura nos diferentes rexistros que esixían as diversas tipoloxías ás que se enfrontou, pero manténdose sempre fiel a esa linguaxe minimalista e conceptual que o caracterizou. Entre eles merecen destacarse o Colexio Maior César Carlos (1967) o proxecto para a sede do Bankunión no paseo da Castellana (1970) ou o edificio de Correos de León (1981).

O recoñecemento xeneralizado chégalle nos anos oitenta, e a súa influencia nas xoves xeracións faise palpable a través ben dos seus alumnos, de colaboradores do seu estudio, ou simplemente de admiradores da súa obra que pasan tamén a consideralo un mestre. Tamén é desde mediados desta década cando a súa producción gráfica acada unha valoración inusitada, pola súa calidade, a súa sutileza, e por constituír o máis fiel testemuño da traxectoria e do pensamento arquitectónico de Alejandro quen na presentación nunha galería de Barcelona dos seus debuxos afirmaba como "verdadeiramente dá tristeza ver ós arquitectos atarefados nos seus taboleiros, debuxando algo que remata alí, no mesmo taboleiro. (...) deberían prohibirse estes festivais visuais e que a xente saíse a respirar aquel aire arquitectónico puro ou cargado, que antes fora manipulado sabiamente"; para el o debuxo foi sempre un medio, unha metodoloxía, para un fin, pero nunca para un arquitecto podería o proxecto converterse en un fin en si mesmo.
No ano 1996 morre Alejandro de la Sota, deixando tras del un prezado legado arquitectónico, físico, gráfico e teórico. As verbas coas que alentaba ós seus alumnos a seguir explorando as posibilidades abertas polos grandes e xa desaparecidos representantes do movemento moderno parécenme un bo xeito de rematar este breve repaso ó perfil de quen tamén é un mestre desaparecido e do que nos debemos considerar "honrosos orfos cheos de posibilidades có seu recordo".


 
 

     
 
 

Cultura Galega.org
Inicio /Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000