Inicio I Biografía I Contexto

Gumersindo Busto
por María Presas Beneyto

  O persoeiro no seu contexto
por Gustavo Hervella
Aprende sobre esta época aquí

Galicia débelle á súa admirable tenacidade e á súa ampla visión do porvir, a súa mellor e máis eficiente obra do americanismo: a Biblioteca América. Situada na actualidade no Pazo de Fonseca, dita institución naceu na Arxentina, concretamente en Bos Aires, cidade á que se trasladou o seu mentor nos primeiros anos do século XX.

Nacido en Santiago de Compostela o 11 de xullo de 1872 e namorado de Galicia, concibiu, desexoso de estreitar lazos entre a súa terra e o continente americano, a través do coñecemento da súa historia e doutras manifestacións culturais, o magnífico proxecto de dotar á Universidade da súa cidade natal dos elementos necesarios para lograr tal fin.
Aínda que nun principio a intención era a de crear unha Universidad Libre Hispanoamericana, centrarar os seus esforzos na creación dun dos que serían elementos complementarios, a Biblioteca América. Para conseguir este obxectivo o noso protagonista non dubida en poñerse en contacto con todas aquelas persoas que dalgunha maneira puidesen impulsar o seu proxecto. Trala primeira circular informativa, enviada no 1904, na que expresa claramente o seu propósito "la Biblioteca América tiene como objeto difundir en España la cultura americana y cooperar en la confraternidad de nuestros pueblos de común origen", serán moitas as dificultades e sinsabores que terá que sufrir o filántropo galego, na consecución dunha obra que só buscaba a gloria do seu país e o achegamento de terras consideradas irmás.

Son moitas as personalidades, tanto no noso país como na outra beira do Atlántico, as que responden positivamente a Busto e se adhiren desde o primeiro momento ó seu proxecto. Entre eles podemos destacar á escritora Emilia Pardo Bazán, coñecida por todos a súa vocación hispanoamericana, ó profesor J. Santaló Rodríguez ou a políticos como González Besada ou Montero Ríos, ademais doutros tantos americanos como o entón presidente da República Arxentina Roque Sáenz Peña ou o ilustre arcebispo de Montevideo Dr. Mariano Soler.
Para dotar a biblioteca do número suficiente de exemplares o noso mentor facía distintas peticións tanto a instituciones como a particulares, recibindo no seu despacho da rúa Bartolomé Mitre 659, multitude de doazóns chegadas de diferentes puntos do continente americano. De feito, en máis dunha ocasión queixouse da escasa colaboración recibida por parte dos seus compatriotas galegos en comparación co aporte americano, motivado cecais pola falla de comprensión dun proxecto tan innovador para a época e que non soubo comprenderse na súa total dimensión. Neste senso deben ser entendidas as palabras dirixidas ós estudiantes composteláns, facéndoos partícipes das súas inquedanzas "por el infatigable obstáculo que halla mi pretensión, con la petición de vuestros maestros (...) para que la Biblioteca América no tenga cabida en la gloriosa Universidad compostelana".

Outro dos problemas que tivo que afrontar o noso protagonista foi o traslado dos volumes a Santiago, e foi nestas circunstancias onde voltou a demostrar o seu tesón para acadar un soño de tantos anos. Por iso non dubidou en poñerse en contacto con diversas compañías de transportes pedindo algún desconto ou privilexio no custo do envío dos exemplares cara a Galicia; empresa na que acadou resultados favorables.
Por fin o 26 de xullo do 1926 inaugúrase oficialmente a biblioteca. Cumpríanse ata o momento vintedous anos de intensa laboura para culminar nun gran acto de apertura, celebrado no paraninfo da Universidade e que contou coa asistencia das máis destacadas personalidades do ámbito educativo. Paradoxalmente o verdadeiro promotor non puido asistir, xa que os investimentos monetarios que empregou para financiar os gastos que causou un proxecto de tal magnitude, foron tales que foi literalmente incapaz de mercar a pasaxe.
No ano 1937 morre Gumersindo Busto, e a falla deste pulo infatigable conleva o descenso das remesas de libros, que sen embargo, aínda que de forma intermitente, seguen chegando ó longo das décadas seguintes.
Nos nosos días a Biblioteca América continúa a encher os seus fondos mediante este sistema, manténdose así vivo o espírito daquel home que no 1904 ideou un proxecto ó que adicaría o resto da súa vida. Gracias ó seu legado conta Galicia cun dos máis valiosos fondos no que a temática americana se refire.

 
 

     
 
 

Cultura Galega.org
Inicio /Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000