Inicio I Biografía I Contexto

O persoeiro no seu contexto [Juan Rof Codina]
por Gustavo Hervella
  Juan Rof Codina
Biografía sobre o persoeiro


OS ANOS REPUBLICANOS
O catorce de abril de 1931 España érguese republicana. Na maioría das cidades galegas o triunfo das candidaturas antimonárquicas fóra un feito, a excepción de Lugo. Certamente os concelleiros elixidos no conxunto galego eran na súa maior parte monárquicos, pero certamente o voto rural estaba demasiado influído polas redes caciquís como para non decatarse que en realidade o que a sociedade pretendía era un cambio. A Restauración apagouse por completo.
Un dos acontecementos que máis destacan nestes anos é a importancia da política, no sentido máis amplo do termo. Os partidos obreiros, os que se cualificarán como reaccionarios e o progresismo republicano nacido ó aveiro do Rexeneracionismo decimonónico establecerán unha loita nas urnas que logo se trasladará ás rúas do Estado. Os dous primeiros anos son coñecidos como Bienio Progresista, que rematarán en novembro de 1933 co triunfo do Partido Radical que gobernará en coalición coa C.E.D.A. É o chamado Bienio Negro, que terá na Revolución de Asturias un dos puntos álxidos co intento de revolución sufocada brutalmente polo exército comandado por Francisco Franco.
En febreiro de 1936 a coalición da esquerda, Frente Popular, supera ó Bloque Contrarrevolucionario dereitista no conxunto galego, a excepción de Ourense, onde destaca a candidatura de Calvo Sotelo, e Lugo cun triunfo do Partido do Centro dirixido polo vigués Portela Valladares. Galicia plebiscitará o estatuto, cun marcado fraude a prol do Si, pero non poderá ser aprobado polas Cortes Republicanas, porque en xullo deste mesmo ano o exército de África sublévase contra a democracia, comeza a Guerra Civil, que durará ata abril de 1939.

Foto: Imaxes da fatiga -Crónica gráfica do traballo na Galiza- Dionísio Pereira. Edicións A NOSA TERRA

 


CRONOLOXÍA

Decembro 1929: Constitución da O.R.G.A polos republicanos galegos

Xaneiro 1930: Fin da Dictadura; comeza a Dictablanda con Berenguer e Aznar

Setembro 1930: Pacto galeguista de Barrantes

Decembro 1930: Pacto republicano de Lestrove. Creación da Federación Republicana Gallega, F.R.G

Abril 1931: Proclamación da II República

Maio 1931: Primeiros proxectos de autogoberno para Galicia

Decembro 1931: Créase o Partido Galeguista, P.G, en Pontevedra

Xullo 1932: Comisión parlamentaria sobre o Estatuto

Outubro 1932: Constitución do Partido Republicano Gallego, P.R.G

Marzo 1933: Fundación da C.E.D.A

Xullo 1933: Pacto de Compostela entre os nacionalistas do Estado. Galeuzka

Novembro 1933: Triunfo das dereitas nas eleccións lexislativas

1934: O P.R.G intégrase en Izquierda Republicana, I.R

1934: Creación das Mocedades Galeguistas

Abril 1935: IV Asemblea do P.G na que se decide a colaboración coa esquerda estatal

Maio 1935: Escisión de Dereita Galeguista do P.G. Filgueira Valverde unha das figuras

Febreiro 1936: Triunfo da Frente Popular

Xuño 1936: Plebiscito do Estatuto autonómico, pucheirazo a prol do SI


 

 
     
 
 

Cultura Galega.org
Inicio /Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000